Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1963343 obálek a 486626 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Alles ist leben : Feuilletons und Reportagen 1919-1939

Autor: Milena Jesenská, Dorothea Rein, Reinhard Fischer, Lisette Buchholz, Eva Hoffmann, Wilma Löwenbach
Rok: 2008
ISBN: 9783801501921
NKP-CNB: boa001-mzk01000981494
OKCZID: 110074462

Citace (dle ČSN ISO 690):
JESENSKÁ, Milena a Dorothea REIN. Alles ist Leben. 3. veränderte Aufl. Frankfurt am Main: Neue Kritik, 1990, c1984, 223 s. ISBN 3-8015-0192-2.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.81.28...)