Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1732947 obálek a 414942 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vybrané základní pojmy a instituty obchodního práva

Autor: Lochmanová, Ludmila, Univerzita Palackého, Univerzita Palackého
Rok: 2005
ISBN: 9788024412450
OCLC Number: (OCoLC)85718472
NKP-CNB: cnb001641203

Citace (dle ČSN ISO 690):
LOCHMANOVÁ, Ludmila. Vybrané základní pojmy a instituty obchodního práva. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 145 s. Studijní text[y] pro distanční studium. ISBN 80-244-1245-4.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Anotace

Studijní text určený pro distanční vzdělávání.

Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.81.112...)