Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2046729 obálek a 496258 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dopravní a manipulační zařízení. III

Autor: Jaromír Polák, Aleš Slíva
Rok: 2005
ISBN: 9788024809632
NKP-CNB: cnb001634424
OCLC Number: (OCoLC)85165674
OKCZID: 110668021

Citace (dle ČSN ISO 690):
POLÁK, Jaromír a Aleš SLÍVA. Dopravní a manipulační zařízení III. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005, 133 s. ISBN 80-248-0963-X.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.204.227...)