Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1825721 obálek a 446266 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Boží dělník Josef Chudáček

ISBN: 9788023810844

Citace (dle ČSN ISO 690):
PROŠKOVÁ, Marie, Anna CHUDÁČKOVÁ a Milena KOULOVÁ. Boží dělník Josef Chudáček. Autor úvodu Marie CHUDÁČKOVÁ. Plzeň: Marie Chudáčková, 1997, 58 s. ISBN 80-238-1084-7.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (52.91.245...)