Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1848468 obálek a 456595 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Antická inspirace: antika v kresbách Karla Svolinského a ve verších českých básníků

Autor: Kubín, Václav, Svolinský, Karel, Oldřich, Jiří
Rok: 1984
NKP-CNB: cnb000020183
OCLC Number: (OCoLC)17110206
OKCZID: 112330697

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUBÍN, Václav a Karel SVOLINSKÝ. Antická inspirace: antika v kresbách Karla Svolinského a ve verších českých básníků. 1. vyd. Autor úvodu Jiří OLDŘICH. Praha: Československý spisovatel, 1984, 93 s. Klub přátel poezie. Výběrová řada.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát 20.00 Kč


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.228.143...)