Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1825721 obálek a 446266 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Tvorba výzkumného nástroje jako prostředku posuzování sociální připravenosti dětí k zahájení povinné školní docházky

Autor: Jitka Petrová, Renata Švaňhalová, Kateřina Vaňková
ISBN: 9788024452685
NKP-CNB: cnb002987797

Citace (dle ČSN ISO 690):
PETROVÁ, Jitka, Renata ŠVAŇHALOVÁ a Kateřina VAŇKOVÁ. Tvorba výzkumného nástroje jako prostředku posuzování sociální připravenosti dětí k zahájení povinné školní docházky. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 1 CD-ROM (110 str
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (52.91.245...)