Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1804158 obálek a 436390 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Súčasnosť nesúčasného : prieniky slovenskej a maďarskej filozofie v 19. storočí

Autor: András Mészáros
ISBN: 9788022416276

Citace (dle ČSN ISO 690):
MÉSZÁROS, András. Súčasnosť nesúčasného: prieniky slovenskej a maďarskej filozofie v 19. storočí. Vydanie prvé. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. 165 stran.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.166.130...)