Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1837769 obálek a 451980 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Elementárny úvod do nebeskej mechaniky

Autor: Luboš Neslušan
ISBN: 9788022416108
OKCZID: 127901605

Citace (dle ČSN ISO 690):
NESLUŠAN, Luboš. Elementárny úvod do nebeskej mechaniky. Vydanie prvé. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017. 333 stran.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.234.114...)