Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1824743 obálek a 445759 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám

ISBN: 9788074007095
NKP-CNB: cnb003019706

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠÁMAL, Pavel. Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám: čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR. V Praze: C.H. Beck, 2018. xxxi, 520 stran. Beckova edice právo.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.167.15...)