Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1896079 obálek a 472282 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Systém bestie, aneb, I/1

Autor: Jarmila Horáková
ISBN: 9788027047574
NKP-CNB: cnb003037405
OKCZID: 127987710

Citace (dle ČSN ISO 690):
HORÁKOVÁ, Jarmila. Systém bestie, aneb, I/1. První vydání. Kroměříž: autorka publikující na vlastní náklady, [2018]. 118 stran, 34 stran v různém stránkování.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.85.143...)