Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2060403 obálek a 502168 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Chorvatské pobřeží Jadranu : cestovní příručka se 143 vyobrazeními a 18 mapami.

Autor: Sabo, Alexander
Rok: 2000
ISBN: 9783886181872
NKP-CNB: boa001-muni.000273558
OKCZID: 110565950

Citace (dle ČSN ISO 690):
SABO, Alexander a Darja PEITZ-HLEBEC. Chorvatské pobřeží Jadranu: cestovní příručka se 143 vyobrazeními a 18 mapami. 2. aktualiz. vyd., české vyd. München: Nelles, 2000, 254 s. Nelles guide. Poznávej svět. ISBN 3-88618-187-1.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát 65.00 Kč


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.204.48...)