Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2062963 obálek a 503208 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dřevěné konstrukce

Autor: Petr
Rok: 2005
ISBN: 9788001033104
NKP-CNB: cnb001655543
OCLC Number: (OCoLC)85164742
OKCZID: 110470007

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUKLÍK, Petr. Dřevěné konstrukce. Vyd. 1. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005, 188 s. ISBN 80-01-03310-4.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní technická knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.172.195...)