Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1724685 obálek a 407896 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Počasí

Autor: Olivier Mandeix , Ernest Pichon , Christian Heinrich
Rok: 1996
ISBN: 9788007008021
NKP-CNB: aba001-zpk20142608162

Citace (dle ČSN ISO 690):
MANDEIX, Olivier a Ernest PICHON. Počasí. 1. vyd. Ilustroval Christian HEINRICH. Bratislava: Príroda, c1996, 31 s. Příroda do kapsy. ISBN 80-07-00802-0.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.166.172...)