Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1963302 obálek a 486600 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Střední Evropa v dějinách

Rok: 1998
ISBN: 9788020006578
NKP-CNB: cnb000354615
OCLC Number: (OCoLC)84949683
OKCZID: 110005196

Citace (dle ČSN ISO 690):
WANDYCZ, Piotr S. Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti. Vyd. 1. Přeložil Jaroslav VALENTA. Praha: Academia, 1998, 301 s. ISBN 80-200-0657-5.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Hodnocení: 2.0 / 5 (2 hlasů)      spolupracujeme s CBDB.cz


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Regionální komparatistika usiluje o překonání výjimečnosti jednotlivých národních dějin a zaměřuje se na kulturně-historickou pospolitost česko-polsko-uherského prostředí. Jednotlivé kapitoly jsou tématicky členěny podle hlavních trendů a jevů dané epochy (např. konec středověku, osvícenství, národní nezávislost, rozpad komunistického bloku a postkomunistická éra). Jedná se o syntetický výklad dějin střední Evropy, která je chápána jako jeden celek.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát 130.00 Kč


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.81.28...)