Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1733027 obálek a 415022 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Česká moderní kultura

Autor: Marek, Jaroslav, Vlnas, Vít
Rok: 1998
ISBN: 9788020406743
OCLC Number: (OCoLC)39359015
NKP-CNB: cnb000309689

Citace (dle ČSN ISO 690):
MAREK, Jaroslav a Vít VLNAS. Česká moderní kultura. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1998, 335 s. ISBN 80-204-0674-3.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Anotace

Autor práce charakterizuje své dílo jakožto skicu, jejímž posláním je podat nástin úlohy kultury při vytváření české moderní společnosti. Základní rámec vývoje české kultury je dán vývojem kultury evropské a skica by měla připomenout občasný český podíl na tomto procesu, jakož i to, co snad činí českou kulturu nezaměnitelným prvkem v tomto širším civilizačním okruhu. Pojem modernosti je definován jako ta část minulosti, která je stále přítomná a nepropadla sítem dějin. Výklad je prezentován na výrazných momentech kultury hmotné a duchovní od poslední třetiny 18.stol. po předvečer 2.světové války. Kapitoly a části pojednávají zejména o formování české společnosti, vzdělanosti a jejích institucích, architektuře, hudbě, vědě a literatuře.

Zdroj anotace: Městská knihovna v Praze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.198.158...)