Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1790678 obálek a 432084 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ekonomie

Autor: Samuelson, Paul Anthony, Nordhaus, William D., Mejstřík, Michal, Sojka, Milan, Kotulan, Antonín
Rok: 1995
ISBN: 9788020504944
OCLC Number: (OCoLC)36613531
NKP-CNB: cnb000114584

Citace (dle ČSN ISO 690):
SAMUELSON, Paul Anthony a William D. NORDHAUS. Ekonomie. Vyd. 2. Přeložil Michal MEJSTŘÍK, přeložil Milan SOJKA, přeložil Antonín KOTULAN. Praha: Svoboda, 1995, 1011 s. ISBN 80-205-0494-X.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Digitální objekty

Národní knihovna České republiky


Dostupné zdroje

Zboží.cz 783.43 Kč
Můj antikvariát 190.00 Kč


Anotace

Dvanácté (první české) vydání zahrnuje soudobou ekonomickou analýzu v podmínkách rychle se vyvíjející světové ekonomiky. Jde o syntézu hlavního proudu moderní ekonomie, přičemž učebnice zároveň seznamuje s institucemi amerického a světového hospodářství. Zvýšený důraz se klade na výklad otázek mezinárodní ekonomické spolupráce zejména v oblasti makroekonomické, a dále na na výklad funkce peněz a bankovního systému v současné ekonomice. Také historie oboru je dokonale popsána stejně jako hospodářská politika a zásady mikroekonomiky. - Kniha je přes svůj rozsah neobyčejně přehledná a také metodický návod, jak učebnici studovat, je obecně přijatelný.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.198.23...)