Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2047617 obálek a 496773 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Život a dílo prof. JUDr. Bohumila Kučery

Autor: Bayerová, Monika, 1968-
Rok: 1993
ISBN: 9788021007826
NKP-CNB: boa001-mzk01000028490
OKCZID: 110294467

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHUTNÁ, Monika a A. RÁJA. Život a dílo prof. JUDr. Bohumila Kučery. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 11 s. Právnické sešity, č.. 64. ISBN 80-210-0782-6.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.228.21...)