Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1280788 obálek a 233338 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny umění

Autor: José Pijoán , František X. Halas , Lenka Bydžovská , Libuše Macková , Hana Stašková , Jiří Pechar , Miloslava Neumannová , Dagmar Halasová
Rok: 1998
ISBN: 9788024204499
OCLC Number: (OCoLC)41048254
NKP-CNB: cnb000600560

Anotace

Jednotlivé kapitoly jedenáctého svazku jsou věnovány různým významným tématům, kterým se v chronologickém přehledu výtvarného umění nevěnovala pozornost. Týká se umění černé Afriky, Oceánie, umění Chetitů, Parthů, Sasánovců, Féničanů a Keltů včetně umění Iberského poloostrova. Vývoj francouzského umění 19. století je obohacen kapitolou o poromantickém malířství, o realistických a naturalistických proudech v sochařství. Pozornost je věnována ilustraci 19.století, španělskému a ruskému malířství 19.století, umění období historismu a novým technologiím v architektuře, uměleckému řemeslu a užitému umění na počátku průmyslové éry, sochařství 1.pol.20.století a působení ideologie totalitních systémů na umění.

Zdroj anotace: Městská knihovna v Praze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.161.208...)