Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1733025 obálek a 415022 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Trávník.

Autor: Krajčovičová, Daniela
Rok: 2005
ISBN: 9788025105771
NKP-CNB: cnb001532788

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRAJČOVIČOVÁ, Daniela. Trávník. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005, 80 s. Abeceda české zahrady. ISBN 80-251-0577-6.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Můj antikvariát 85.00 Kč


Anotace

Podrobný popis založení trávníku od přípravy půdy, výběru osiva, způsobu výsevu a jeho následné ošetření. Samostatná kapitola je věnována zakládání hřišťových trávníků. Praktické tabulky obsahují přehled hřišťových travních směsí, travní druhy pro sadovnické a krajinářské účely, odrůdy trav používaných v našich podmínkách. Rozsáhlá kapitola je věnována údržbě trávníků. V závěru knihy je seznam nejpoužívanějších druhů trav a jejich podrobnější popis. Text doprovázejí inspirativní barevné fotografie.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.198.158...)