Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2048212 obálek a 497093 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zánik antického světa

Rok: 2000
ISBN: 9788070213865
NKP-CNB: cnb000968092
OCLC Number: (OCoLC)45372651
OKCZID: 110010166

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČEŠKA, Josef. Zánik antického světa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2000, 277 s. Historica. ISBN 80-7021-386-8.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Hodnocení: 4.4 / 5 (5 hlasů)      spolupracujeme s CBDB.cz


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky



Anotace

 

Autor popisuje poslední vývojovou etapu Imperia Romana od roku 27 př. n. l. do 6. století. Sleduje proces postupné christianizace říše: pronásledování a mučení prvotních křesťanů, rozvětvování ilegálních křesťanských organizací v 2. a 3. století, legalizace křesťanství roku 311 a vzrůstání moci církve a její vliv na stát. Rozebírá i bouřlivý vnitřní vývoj křesťanské církve po stránce organizační i věroučné, střetávání různých náboženských proudů a formování dogmatických principů křesťanské víry. Závěrečná kapitola obsahuje komentovaný přehled dochovaných literárních pramenů a novověkých prací o pozdní antice. Součástí publikace je rejstřík osob a měst a mapka římské říše v 2. polovině 4. století.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.cz



Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.231.228...)