Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2059716 obálek a 501924 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Liturgika : křesťanská bohoslužba a její vývoj

Autor: Adolf Adam, Václav Konzal, Pavel Kouba
Rok: 2001
ISBN: 9788070214206
NKP-CNB: cnb001029137
OCLC Number: (OCoLC)50342823
OKCZID: 110277358

Citace (dle ČSN ISO 690):
ADAM, Adolf. Liturgika: křesťanská bohoslužba a její vývoj. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2001. 471 s.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (100.24.115...)