Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2062726 obálek a 503068 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Španělsko a Andorra: průvodce do zahraničí

Autor: Novotná, Jana, Žáková, Miluše, Karkan, Eduard
Rok: 1996
ISBN: 9788070333976
NKP-CNB: cnb000659493
OKCZID: 110298021

Citace (dle ČSN ISO 690):
NOVOTNÁ, Jana, Miluše ŽÁKOVÁ a Eduard KARKAN. Španělsko a Andorra: průvodce do zahraničí. 2. vyd. Praha: Olympia, 1996, 175 s. Globus. ISBN 80-7033-397-9.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát 45.00 Kč


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.203...)