Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1826240 obálek a 446475 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

České Švýcarsko

Autor: Březinová, Taťana, Dibelková, Irena
Rok: 2003
ISBN: 9788070337806
OCLC Number: (OCoLC)53860797
NKP-CNB: cnb001249179

Citace (dle ČSN ISO 690):
BŘEZINOVÁ, Taťana, Zdeněk KRÁL, Jan VEČEŘA a Irena DIBELKOVÁ. České Švýcarsko. 1. vyd. Praha: Olympia, 2003, 116 s. Průvodce po České republice. ISBN 80-7033-780-X.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky


Dostupné zdroje

Můj antikvariát 50.00 Kč


Anotace

Jde o krajinu mezi severním okrajem Českého středohoří až po státní hranici s Německem, tedy území ležící mezi Krušnými horami a Šluknovským výběžkem. Úvodní část knihy obsahuje všeobecné informace o geologickém složení a přírodních podmínkách kraje i vývoj osídlení v oblasti. Pak následuje část turistická, která upozorňuje na místní přírodní zajímavosti i stavební památky a připojuje trasy výletů - zejména pro pěší turisty. Poslední místopisnou část tvoří abecedně seřazený přehled, kde se stručně charakterizují jednotlivá místa a obce, ale i hory, řeky, vodní nádrže, chráněné přírodní útvary, letoviska apod. - a to i v příhraniční oblasti německého Saského Švýcarska. Závěr knihy tvoří praktické informace pro turisty. Doplněno fotografiemi a rejstříkem.

Zdroj anotace: Městská knihovna v Praze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.212.93...)