Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1962751 obálek a 486273 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Svět mikrobů

Autor: Klaban, Vladimír
Rok: 2001
ISBN: 9788070416877
NKP-CNB: cnb001032993
OKCZID: 110322328

Citace (dle ČSN ISO 690):
KLABAN, Vladimír. Svět mikrobů: ilustrovaný lexikon mikrobiologie životního prostředí. 2., rozš. a přeprac. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001, 416 s. ISBN 80-7041-687-4.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.172.165...)