Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2014364 obálek a 491616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Slavkovský les : geologie chráněných krajinných oblastí České republiky /

Rok: 2002
ISBN: 9788070755846
NKP-CNB: boa001-mzk01000652099
OKCZID: 110524015

Citace (dle ČSN ISO 690):
POŠMOURNÝ, Karel, Jiří RUDOLSKÝ a Jiří BABŮREK. Slavkovský les: geologie chráněných krajinných oblastí České republiky. Vyd. 1. Praha: Česká geologická služba, 2002. ISBN 80-7075-584-9.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.93.75...)