Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2062714 obálek a 503068 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Chemie ovzduší

Autor: Ivan Víden
Rok: 2005
ISBN: 9788070805718
NKP-CNB: cnb001631592
OCLC Number: (OCoLC)85543528
OKCZID: 110447347

Citace (dle ČSN ISO 690):
VÍDEN, Ivan. Chemie ovzduší. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2005, 98 s. ISBN 80-7080-571-4.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Vysokoškolská skripta „Chemie ovzduší“ jsou doporučeným učebním textem stejnojmenného předmětu, který je na VŠCHT Praha vyučován. Zvýšený zájem z řad zahraničních studentů o tento předmět pravděpodobně vyústí v překlad publikace do anglického jazyka. Skripta zahrnují veškeré soudobé poznatky o reaktivitě látek v atmosféře, největší část je věnována pochopitelně troposféře. Dále jsou uvedeny kapitoly o chemii tvorby smogu, chemii stratosférického ničení ozónové vrstvy a o skleníkovém efektu. Pro úplnost je detailně vyobrazen stav české legislativy na poli ochrany ovzduší a podán přehled informačních systémů. Meteorologie, jako nedílná součást předmětu Chemie ovzduší, není v publikaci zahrnuta.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců 147.00 Kč


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.92.92...)