Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2069722 obálek a 506362 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Příruční mluvnice češtiny

Autor: Grepl, Miroslav
Rok: 1995
ISBN: 9788071061342
NKP-CNB: cnb000114936
OCLC Number: (OCoLC)35723819
OKCZID: 110002219

Citace (dle ČSN ISO 690):
Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1995. 800 s.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Gramatika seznamuje s jazykovými fakty z různých jazykových rovin tak, aby byla co nejpřístupnější aktivnímu uživateli spisovného jazyka. Mluvnice podává informaci o té podobě současné češtiny, která je pokládána za kultivovanou. Struktura mluvnice odpovídá dosavadní tradici: zvuková stavba a výslovnost (fonetika a fonologie), slovní zásoba (lexikologie), slovní druhy a tvary (morfologie), stavba vět a textů (syntax), stylistický oddíl pojednává o konkurenci jazykových prostředků v textech a o principech určujících jejich výběr. Rozhodně mluvnice nenahrazuje Pravidla českého pravopisu. Na pravopisná doporučení je odkazováno v rejstříku. Souvislost jevů je propojena odkazy.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat čtenářskou recenzi

Od: (3.229.122...)