Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1281643 obálek a 233993 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Česká literatura od počátků k dnešku

Rok: 1998
ISBN: 9788071063087
OCLC Number: (OCoLC)41372501
NKP-CNB: cnb000605967

Knihkupci a nakladatelé

Městská knihovna v Praze


Anotace

Rozsáhlé reprezentativní dějiny české literatury mapují literaturu jedenácti století. Uvedená monografie je dílem významných současných autorit české literární vědy, sumarizuje literárněvědné poznání neobyčejného rozsahu ojedinělým způsobem, a to po stránce obsahu i formy. Kompendium nabízí pohled na hebrejské písemnictví v přemyslovských Čechách, což dosud bylo spíše opomíjeno. Dále dává větší prostor německé literatuře vzniklé v Čechách, zejména v první čtvrtině 20. století. Rovněž se velmi zevrubně zabývá problematikou exilu a samizdatu, literaturou oficiálně publikovanou, literárními časopisy. U výrazných literárních osobností je výklad doplněn literárními ukázkami, citáty, dokumentárními fotografiemi, bibliografií k dané stati. V závěru je toto vpravdě akademické dílo vybaveno bohatou bibliografií a rejstříky s podrobnými personálními daty.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.197.142...)