Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1733008 obálek a 415007 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Česká literatura od počátků k dnešku

Rok: 1998
ISBN: 9788071063087
OCLC Number: (OCoLC)41372501
NKP-CNB: cnb000605967

Citace (dle ČSN ISO 690):
LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1998, 1058 s. Česká historie, sv. 4. ISBN 80-7106-308-8.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Hodnocení: 4.3 / 5 (38 hlasů)      spolupracujeme s CBDB.cz

Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Československá bibliografická databáze


Anotace

Rozsáhlé reprezentativní dějiny české literatury mapují literaturu jedenácti století. Uvedená monografie je dílem významných současných autorit české literární vědy, sumarizuje literárněvědné poznání neobyčejného rozsahu ojedinělým způsobem, a to po stránce obsahu i formy. Kompendium nabízí pohled na hebrejské písemnictví v přemyslovských Čechách, což dosud bylo spíše opomíjeno. Dále dává větší prostor německé literatuře vzniklé v Čechách, zejména v první čtvrtině 20. století. Rovněž se velmi zevrubně zabývá problematikou exilu a samizdatu, literaturou oficiálně publikovanou, literárními časopisy. U výrazných literárních osobností je výklad doplněn literárními ukázkami, citáty, dokumentárními fotografiemi, bibliografií k dané stati. V závěru je toto vpravdě akademické dílo vybaveno bohatou bibliografií a rejstříky s podrobnými personálními daty.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.198.158...)