Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1885634 obálek a 467281 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sémiotika

Autor: Peirce, Charles Sanders, Palek, Bohumil
Rok: 1997
ISBN: 9788071843566
NKP-CNB: cnb000276943
OCLC Number: (OCoLC)38295858
OKCZID: 110336456

Citace (dle ČSN ISO 690):
PEIRCE, Charles Sanders a Bohumil PALEK. Sémiotika. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1997, 335 s. ISBN 80-7184-356-3.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.228.38...)