Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1825721 obálek a 446266 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Internet a autorské právo

Rok: 2003
ISBN: 9788072014231
OCLC Number: (OCoLC)53261530
NKP-CNB: cnb001248803

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2003, 251 s. ISBN 80-7201-423-4.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovna


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Anotace

Aktualizované vydání příručky se podrobně věnuje problematice ochrany a zneužívání autorských děl na internetu. Vychází ze současné české legislativy, kterou srovnává ze zahraničním právem. Autor se v druhém vydání nově zabývá problémem webcastingu, elektronických knihoven a dalších netradičních způsobů užití díla na internetu. Praktická právní příručka je určena i běžným uživatelům internetové sítě.

Zdroj anotace: Městská knihovna v Praze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (52.91.245...)