Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2069010 obálek a 506068 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914 : sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích.

Autor: Kořalka, Jiří
Rok: 1996
ISBN: 9788072030224
NKP-CNB: cnb000168587
OCLC Number: (OCoLC)36772921
OKCZID: 110004978

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOŘALKA, Jiří. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914: sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Argo, 1996. 354 s. Historické myšlení, sv. 1.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát 300.00 Kč


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.227.252...)