Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2012707 obálek a 491586 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Praha

Autor: Lazarová, Markéta
Rok: 2002
ISBN: 9788072034338
EAN: 0080902505211
NKP-CNB: cnb001203159
OCLC Number: (OCoLC)52825020
OKCZID: 110416427

Citace (dle ČSN ISO 690):
LAZAROVÁ, Markéta. Praha: obraz města v 16. a 17. století : soupis grafických pohledů = Prague : picture of the town in the 16th and 17th centuries : list of views on graphic art pieces = Prag : Stadtbild im 16. und 17. Jahrhundert : Verzeichnis graphischer Ansichten. Vyd. 1. Praha: Argo :, Schola ludus - Pragensia, 2002. 1 sv.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Záměrem autorů bylo podat úplný soupis grafických pohledů na Prahu (vedut) v počátečním období let 1493 až 1700. Na tento první díl naváží dva díly další, zachycující pohledy na Prahu v období let 1700 až 1757 a 1757 až 1800. Unikátní obrazová publikace přináší reprodukce vedut z depozitářů různých institucí: Muzea hl. m. Prahy, Archivu hl. m. Prahy, Národního muzea, Památníku národního písemnictví a dalších. Veduty jsou rozděleny na všeobecné pohledy na Prahu (74 rytin), na obrazy, zachycující pražské události 16. a 17. století (vpád Pasovských, pražská defenestrace, bitva na Bílé hoře atd. - celkem 104 rytin), a na pražské veduty na mapách Evropy (7 rytin). Velmi užitečný je v závěru knihy katalog vedut s uvedením všech informací o autorech a původu listů. Na katalog ještě navazuje rejstřík umělců a seznam odborné literatury.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Můj antikvariát 95.00 Kč


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.93.75...)