Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2069839 obálek a 506362 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Oční lékařství

Autor: Pavel Rozsíval
Rok: 2006
ISBN: 9788072624041
NKP-CNB: cnb001659297
OKCZID: 110003864

Citace (dle ČSN ISO 690):
ROZSÍVAL, Pavel. Oční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén :, Karolinum, c2006. 373 s.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Nová celostátní učebnice očního lékařství se dostává do rukou posluchačů medicíny po téměř 20 letech od druhého vydání dosud používané stručné učebnice. Je zpracována moderně, s dostatkem barevných obrázků nezbytných pro pochopení textu, její úprava dovoluje čtenáři, aby s ní mohl účelně pracovat., zdůrazňovány jsou souvislosti s dalšími oblastmi medicíny.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců 999.99 Kč
Srovname.cz 1230.00 Kč


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.205.60...)