Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1725088 obálek a 408625 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Encyklopedie českých vesnic : vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Díl I, Střední Čechy a Praha.

Autor: Pešta, Jan
Rok: 2003
ISBN: 9788072771486
OCLC Number: (OCoLC)53497098
NKP-CNB: cnb001247464

Citace (dle ČSN ISO 690):
PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic: vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Vyd. 1. Praha: Libri, 2003, 327 s.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Můj antikvariát 710.00 Kč


Anotace

První díl patří středním Čechám a Praze. Úvodní kapitoly charakterizují strukturu encyklopedie, dále podrobně rozebírají lidovou architekturu středních Čech spolu s mnoha nákresy typických stveb. Vlastní katalog tvoří hesla abecedně řazená podle názvů vybraných vesnic - u každé je uveden původní půdorys místa, dále topografické určení, historie a popis vesnice, památkově chráněné objekty, fotografie současného stavu a na závěr jsou připojeny odkazy na příslušnou odbornou literaturu. Autor vybral do této části encyklopedie vesnice, které si uchovaly (alespoň z části) hodnotu lidové architektury. Nejsou zařazeny ty, které ztratily původní tvářnost pozdějšími stavebními zásahy. Úplný seznam všech vesnic, které do vymezeného územně-správního celku patří, je uveden v závěru knihy v abecedním pořadí. Stejně tak, jako soupis památkových rezervací, zón a památkových ochranných pásem kraje. Jsou připojeny ještě další seznamy - města a městečka s prvky lidové architektury, muzea v přírodě (skanzeny), seznam ohrožených staveb, dále slovník odborných výrazů a výběr z literatury a pramenů, úplně na závěr místopisný rejstřík.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.156.76...)