Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1740641 obálek a 420740 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Neživá příroda

Autor: Ladislav Juránek, Evžen Quitt, Jaromír Demek, Ilja Pek, Vladimír Vlček, Miroslav Vysoudil, Jan Zapletal, Jiří Zimák, Václav Novák, Jaromír Demek, Vladimír Vlček, Jan Zapletal
Rok: 1992
ISBN: 9788085048308
OCLC Number: (OCoLC)39597812
NKP-CNB: cnb000070043

Citace (dle ČSN ISO 690):
DEMEK, Jaromír a Václav NOVÁK. Neživá příroda. V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost, 1992, 242 s. Vlastivěda moravská. Nová řada Země a lid, sv. 1. ISBN 80-85048-30-2.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Dostupné zdroje

Můj antikvariát 100.00 Kč


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.81.102...)