Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1825721 obálek a 446266 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Neživá příroda: Jaromír Demek, Václav Novák s kol

Autor: Demek, Jaromír, Novák, Václav
Rok: 1992
ISBN: 9788085048308
OCLC Number: (OCoLC)39597812
NKP-CNB: cnb000070043

Citace (dle ČSN ISO 690):
DEMEK, Jaromír a Václav NOVÁK. Neživá příroda. V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost, 1992, 242 s. Vlastivěda moravská. Nová řada Země a lid, sv. 1. ISBN 80-85048-30-2.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovna


Dostupné zdroje

Můj antikvariát 100.00 Kč


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (52.91.245...)