Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2046245 obálek a 495966 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Naše společná budoucnost: světová komise pro životní prostředí a rozvoj

Autor: Brundtland, Gro Harlem
Rok: 1991
ISBN: 9788085368079
NKP-CNB: cnb000065629
OCLC Number: (OCoLC)39594191
OKCZID: 110275150

Citace (dle ČSN ISO 690):
Naše společná budoucnost: zpráva světové komise pro životní prostředí a rozvoj. Vyd. 1. Autor úvodu Gro Harlem BRUNDTLAND, přeložil Pavel KORČÁK. Praha: Academia :, Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1991, 297 s. ISBN 80-85368-07-2.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.228.21...)