Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1566669 obálek a 311003 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Objevování polárních krajů

Autor: David Rootes
Rok: 1996
ISBN: 9788085680768
NKP-CNB: boa001-mzk01000066831

Citace (dle ČSN ISO 690):
ROOTES, David. Objevování polárních krajů. 1. české vyd. Bratislava: INA, 1996, 48 s. Objevování. ISBN 80-85680-76-9.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.90.92...)