Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2046729 obálek a 496258 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

T.G. Masaryk : proti proudu 1882-1914.

Autor: Skilling, H. Gordon
Rok: 1995
ISBN: 9788085809336
NKP-CNB: cnb000113421
OKCZID: 110340161

Citace (dle ČSN ISO 690):
SKILLING, H. Gordon. T.G. Masaryk: proti proudu 1882-1914. 1. vyd. v čes. jaz. Autor úvodu Vilém PREČAN, přeložil Vojtěch SVÁTEK. Praha: Práh :, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 1995. Lidé a události ve 20. století. ISBN 80-85
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát 80.00 Kč


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.227.249...)