Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2071231 obálek a 507321 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Český etymologický slovník.

Autor: Rejzek, Jiří
Rok: 2001
ISBN: 9788085927856
NKP-CNB: cnb001001783
OCLC Number: (OCoLC)48757562
OKCZID: 110003013

Citace (dle ČSN ISO 690):
REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2001. 752 s.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Nový český etymologický slovník pro širší veřejnost se na rozdíl od svých předchůdců věnuje stejnou měrou slovům domácím i cizím a navíc zařazuje i některá dosud opomíjená slova nespisovná. Úsporným, ale hutným způsobem se snaží co nejúplněji postihnout historii slov i jejich etymologické souvislosti. Slovník přináší více než 11 000 základních hesel, přibližně 21 000 odvozených slov a téměř 64 000 odkazů na slova jiných jazyků. Pro snazší orientaci čtenáře je ke slovníku připojen přehled jazyků celého světa a přehled nejdůležitějších hláskových změn od indoevropského prajazyka až k současné češtině.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců 699.00 Kč
Knihy.ABZ.cz 622.00 Kč
Zboží.cz 454.00 Kč
Můj antikvariát 250.00 Kč


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.95.131...)