Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1733400 obálek a 415278 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Krkonoše - východ

Autor: David, Petr
Rok: 1996
ISBN: 9788086050010
NKP-CNB: boa001-mzk01000087569

Citace (dle ČSN ISO 690):
DAVID, Petr a Vladimír SOUKUP. Krkonoše - východ. 1. vyd. Praha: S & D, 1996, 117 s. Průvodce po Čechách, Moravě, Slezsku, sv. 12. ISBN 80-86050-01-7.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.92.153...)