Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1733400 obálek a 415278 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Tajemné podzemí. II. díl, Střední Čechy.

Autor: Štraub, Miloš
Rok: 2005
ISBN: 9788086367477
OCLC Number: (OCoLC)63161331
NKP-CNB: cnb001570161

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠTRAUB, Miloš a Jitka LENKOVÁ. Tajemné podzemí. 1. vyd. Praha: Regia, 2005, 182 s. ISBN 80-86367-47-9.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát 90.00 Kč


Anotace

V úvodu autoři zdůrazňují odlišnosti v pátrání po chodbách pod menšími městy, vesnicemi i ve volném terénu. Vytyčují hlavní typy těchto prostor, což jsou: církevní podzemní prostory, chodby a světské podzemní prostory, které se dále ještě vymezují jako místní, městské, meziměstské a dálkové trasy podzemních chodeb; z posledně jmenovaných stručně popisují ty nejdůležitější. Částečně jsou zařazeny i opuštěné štoly, šachty a tunely. Vlastní text tvoří charakteristika jednotlivých míst středních Čech (v abecedním pořadí podle názvu) s popisem přináležejícího podzemí; někdy jsou přidány i pověsti, které se k místu vztahují. Doplněno mnoha fotografiemi a schématickými mapkami. Závěr knihy tvoří obsáhlý místní rejstřík.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.92.153...)