Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2060393 obálek a 502168 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny Pruska

Rok: 2004
ISBN: 9788086379593
NKP-CNB: cnb001303475
OCLC Number: (OCoLC)56847351
OKCZID: 110029511

Citace (dle ČSN ISO 690):
SCHOEPS, Hans-Joachim. Dějiny Pruska. Vyd. 1. Praha: Garamond, 2004. 410 s.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Hodnocení: 4.5 / 5 (2 hlasů)      spolupracujeme s CBDB.cz


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Hlavní důraz autor klade na období Pruského království (1701-1871) a rozděluje jeho dějiny do kapitol nazvaných podle vlád jednotlivých pruských panovníků. Zejména se zabývá dobou panování Fridricha II. Velikého (1712-1786), který připojil k Prusku řadu území. Nejobšírněji ale autor popisuje dějiny země v 19.století, v něž se - podle jeho mínění - pruský stát plně projevil ve své osobitosti. Vykresluje zde nejen válečné výboje a politické dějiny, ale i hospodářský, právní, kulturní a církevní vývoj státu. Do svého pojednání zahrnul i širší souvislosti - zejména roli Pruska v Německu a v Evropě. - Značnou část knihy tvoří pomocný aparát - obsáhlé poznámky k jednotlivým kapitolám a přílohy, které obsahují texty důležitých státních, ale i jiných dokumentů. Pro lepší orientaci čtenáře slouží i časová tabulka dějin (chronologie), dále přehled územního růstu země za dynastie Hohenzollernů (i s mapkami), soupis pruských ministrů v l. 1848-1918, biblografie k pruským dějinám a obsáhlý jmenný rejstřík. Bibliografie je doplněna soupisem prací k braniborským a pruským dějinám v češtině.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.204.48...)