Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1734720 obálek a 416184 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Staročeské hrady: kamenný klíč : slovanská hradiště v Čechách

Autor: Sučková, Kateřina, Abušinov, Roman
Rok: 2003
ISBN: 9788090234895
NKP-CNB: cnb001284387

Citace (dle ČSN ISO 690):
SUČKOVÁ, Kateřina a Roman ABUŠINOV. Staročeské hrady: slovanská hradiště v Čechách : kamenný klíč. Vyd. 1. Příbram: K. Sučková, 2003, 240 s. ISBN 80-902348-9-5.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.198.86...)