Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2060403 obálek a 502168 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sto let Klubu Za starou Prahu: 1900-2000 : jubilejní sborník

Autor: Kateřina
Rok: 2000
ISBN: 9788090250505
NKP-CNB: cnb000840198
OCLC Number: (OCoLC)49911565
OKCZID: 110043640

Citace (dle ČSN ISO 690):
BEČKOVÁ, Kateřina. Sto let Klubu Za starou Prahu 1900-2000: jubilejní sborník. Praha: Schola ludus - Pragensia, 2000, 279 s. ISBN 80-902505-0-5.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Městská knihovna v Praze
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Úvodní část sborníku se zabývá okolnostmi vzniku Klubu a průřezem jeho aktivit od počátku století až po dnešek. V další části jsou podrobněji popsány některé konkrétní příklady iniciativ snažících se o záchranu pražských památek. Následuje kapitola o další kulturní a společenské činnosti Klubu. A závěr patří vzpomínkám některých osobností spjatých s Klubem Za starou Prahu, krátkým medailonkům osobností působících v památkové péčí a přehledu předsedů Klubu a členů domácích rad Klubu.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Můj antikvariát 111.00 Kč


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.204.48...)