Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2069835 obálek a 506362 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Válka a globalizace : pravda o 11. září.

Autor: Chossudovsky, Michel
Rok: 2003
ISBN: 9788090335509
NKP-CNB: cnb001284274
OCLC Number: (OCoLC)77379410
OKCZID: 110010628

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHOSSUDOVSKY, Michel. Válka a globalizace: pravda o 11. září. V Praze: Intu, 2003, 135 s. ISBN 80-903355-0-0.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Středem pozornosti autora je popis americké zahraniční politiky vedené v 90. letech minulého a na počátku 21. století, která odráží rozložení a uplatňování amerických ekonomických zájmů a určuje podíl USA na hlavních událostech celosvětového geopolitického vývoje poslední doby. Autor, kanadský profesor ekonomie, líčí pozadí politických aktivit USA jako jimi mocensky ovládané vztahy mezi jednotlivými aktéry světového tržního kapitalismu. Brožura obsahuje v každé kapitole poznámkový aparát. Jedná se převážně o odkazy na oficiální dokumenty v tištěné nebo elektronické podobě, novinové články a webové stránky.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Můj antikvariát 222.00 Kč


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.95.131...)