Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1724685 obálek a 407896 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Královská města v životě země moravské

Rok: 2012
ISBN: 9788070283882
OCLC Number: (OCoLC)823821603
NKP-CNB: cnb002416410

Citace (dle ČSN ISO 690):
MITÁČEK, Jiří. Královská města v životě země moravské. Vyd. 1. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012, 154 s. ISBN 978-80-7028-388-2.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců 205.00 Kč


Anotace

Kniha statí Královská města v životě země moravské přináší soubor textů předních především brněnských historiků (Z. Měřínský, M. Wihoda, L. Jan, R. Procházka, T. Borovský, T. Sterneck a další), kteří mapují nejrůznější hlediska existence královských měst na Moravě. Tematika je postižena od hospodářské, demografické i urbanistické proměny raně středověkých slovanských hradisek v rozvinutá vrcholně středověká města, následně pak jejich role v životě raně novověké Moravy, čelící osmanské hrozbě. Opomenuta není ani otázka vnitřního fungování města jako jedinečného organismu, městských společností, právní i sociální infrastruktury a prosté každodennosti.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.166.172...)