Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2071259 obálek a 507321 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Viktor Dyk a T.G. Masaryk : dvojí reflexe češství.

Autor: Tomeš, Josef
Rok: 2009
ISBN: 9788071063094
NKP-CNB: cnb002024309
OCLC Number: (OCoLC)505915235
OKCZID: 110422213

Citace (dle ČSN ISO 690):
TOMEŠ, Josef. Viktor Dyk a T.G. Masaryk: dvojí reflexe češství. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 203 s. Knižnice Dějin a současnosti, sv. 37. ISBN 978-80-7106-309-4.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Vztah Viktora Dyka a T. G. Masaryka se postupně vyvíjel v průběhu první třetiny dvacátého století a obrážel procesy a proměny, jimiž tehdy procházela česká národní společnost. Po většinu tohoto času to byl vztah konfliktní, ale nechyběly v něm ani momenty souznění a období spolupráce. V jeho centru ležely různé ideové a politické postoje obou mužů v dobovém národně emancipačním zápase, zároveň jej však ovlivňoval i generační rozdíl mezi nimi, jejich odlišné estetické cítění, značně protikladný lidský naturel a konečně osobní resentimenty. Studie poprvé synteticky zachycuje historii těchto sporů a srovnává různá pojetí češství, české a československé státnosti, jež se v nich střetala. Přitom objevuje, že v některých ohledech měli oba protivníci k sobě blíže, než by se navenek zdálo.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců 219.00 Kč
Knihy.ABZ.cz 194.00 Kč
Městská knihovna v Praze
Můj antikvariát 220.00 Kč


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.225.194...)