Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2046608 obálek a 496171 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o Ústavním soudu: komentář

Autor: Filip, Jan, Holländer, Pavel, Šimíček, Vojtěch, Česko
Rok: 2007
ISBN: 9788071795995
NKP-CNB: cnb001725479
OCLC Number: (OCoLC)228593491
OKCZID: 110280335

Citace (dle ČSN ISO 690):
FILIP, Jan, Pavel HOLLÄNDER a Vojtěch ŠIMÍČEK. Zákon o Ústavním soudu: komentář. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, 896 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-599-5.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Snahou autorů bylo zobecnit činnost Ústavního soudu z hlediska jeho postavení v soustavě státních orgánů ČR a především z hlediska procesněprávních aspektů jeho činnosti. Komentář je určen advokátům, soudcům, státním zástupcům, notářům, studentům právnických fakult i širší zainteresované veřejnosti.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Martinus
Srovname.cz 1246.00 Kč


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.208.159...)