Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1895490 obálek a 472015 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Člověk s duševním postižením a jeho právní jednání: otázka opatrovnictví dospělých

Autor: Marečková, Jana, Matiaško, Maroš
Rok: 2010
ISBN: 9788072018017
NKP-CNB: cnb002032395
OCLC Number: (OCoLC)655139357
OKCZID: 110581675

Citace (dle ČSN ISO 690):
MAREČKOVÁ, Jana. Člověk s duševním postižením a jeho právní jednání: otázka opatrovnictví dospělých. Praha: Linde, 2010. 223 s. Praktická právnická příručka.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Autoři se v publikaci věnují problému právní otázky rozhodování lidí s postižením. Definují pojmy jako jsou "zdraví", "postižení", "duševní porucha", "způsobilost k právům a povinnostem" a "způsobilost k právním úkonům". Dále přinášejí přehled nejdůležitějších mezinárodních instrumentů ochrany práv lidí s postižením se stručným historickým přehledem. Podrobně se věnují právnímu jednání člověka s postižením, uvádějí tzv. testy způsobilosti, přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva a českého Ústavního soudu. Analyzují současný český systém náhradního rozhodování a snaží se najít právní možnost, jak chránit člověka s postižením bez nutnosti zásahu do jeho způsobilosti k právním úkonům. Neopomíjejí ani otázku opatrovnictví a opatrovnických systémů.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců 336.00 Kč
Knihy.ABZ.cz 222.00 Kč


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.157.61...)