Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2069722 obálek a 506362 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě

Rok: 2013
ISBN: 9788072862061
NKP-CNB: cnb002440898
OCLC Number: (OCoLC)829662884
OKCZID: 111817403

Citace (dle ČSN ISO 690):
MIKULEC, Jiří a Zdeněk BENEŠ. Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě. Praha: Historický ústav, 2013, 516 s. Práce Historického ústavu AV ČR =, Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia, sv. 42. ISBN 978-80-7286-206-1.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Kolektivní monografie sleduje v devíti kapitolách postavení křesťanských církví (chápaných především z institucionálního hlediska) v 16.-18. století v Čechách a na Moravě. Přibližuje jejich náboženskou činnost a věnuje se důležitým oblastem ve vztazích mezi církvemi a společností. Jedná se o poměr církví a státu, o sféru církevní správy a náboženské praxe, o sociální problematiku, o oblast výchovy, vzdělávání a vědy a o kulturní působení církví. Všechny tato témata jsou sledována ve vývoji během tří století. Samostatná pasáž je věnována specifikám církevního vývoje na Moravě. Knihu uzavírají dvě kapitoly zařazené do historiografického exkursu.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců 500.00 Kč
Zboží.cz 402.51 Kč
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.229.122...)